LATAR BELAKANG

Tadika Ibrah mula beroperasi pada 2 januari 2013 di premis yang disewa di 2529-B Tanjung Putus, Permatang Pasir, Permatang Pauh dengan 20 orang pelajar

Tadika Ibrah telah berpindah ke premis baru yang disewa iaitu di 990 Tanjung Putus, Permatang Pauh.

VISI

Membentuk peribadi yang mulia dalam diri anak-anak dan dalam kehidupan seharian

MISI

Melahirkan anak anak yang mengenal Allah & Rasul serta Befikiran kritis &kreatif

MOTO

Berakhlak, soleh, cergas, cerdas

MATLAMAT

Pendidikan Tadika Ibrah berasaskan tauhid yang berfokus kepada pembangunan bersepadu & menyeluruh pada anak-anak. Ia dalam  membentuk anak anak yang berakhlak mulia, cergas & cerdas. Juga cemerlang dalam bidang akademik.

WAKTU PERSEKOLAHAN

OBJEKTIF KAMI

MELAHIRKAN anak-anak yang berakhlak mulia berasaskan Pendidikan alquran dan as sunnah

MELAHIRKAN anak anak yang cemerlang serta berfikiran kritis dan kreatif

MENANAM nilai-nilai Islam didalam jiwa  anak-anak serta memupuk cinta pada Allah dan Rasul

CARTA ORGANISASI

Barisan pengusaha & tenaga pengajar Tadika Ibrah

Yuran Pengajian Tadika 'Ibrah

Galeri Tadika Ibrah

HUBUNGI

IKUTI KAMI